Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

voor www.hunebedhighwayexpress.nl, ‘Hunebed Highway Express’ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.hunebedhighwayexpress.nl, Hunebed Highway Express, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ideeboys. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Ook de voorwaarden voor deelname aan een van onze excursies/belevingen vindt u hier. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ideeboys is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ideeboys. Indien van toepassing. Voor prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ideeboys te mogen claimen of te veronderstellen. Ideeboys streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van www.hunebedhighwayexpress.nl of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ideeboys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Excursies/belevenissen De aangeboden excursies/belevenissen worden uitgevoerd door externe partijen welke zelf verantwoordelijk zijn voor, correctheid, veiligheid, inhoud en vorm. Weersgesteldheden hebben geen invloed op gedane boekingen mits deze volledig buiten plaatsvinden en er door het KNMI weer-alarmcodes zijn afgegeven (geel oranje, rood) Bustijden, welke genoemd worden op de website kunnen door externe factoren afwijken. Verkeersdrukte, autopech. Drenthe Tours in Assen is geheel verantwoordelijk voor het ordentelijk en veilig vervoer van gasten die geboekt hebben. De schoolbus (Hunebed Highway Express) is niet voorzien van autogordels (oldtimer), er kunnen geen rolstoelgebruikers e.d. gebruikmaken van de bus gezien de “leeftijd” van de bus. Ideeboys is niet verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken tijdens de excursie op de locatie van de excursie. Gedane betaalde boekingen worden bij afzegging zonder goede reden (mits redelijkheid en billijkheid aan de orde is) niet terugbetaald. Terugbetaling geschiedt in goed overleg. Boekingen moeten in principe minimaal 24 uur voor aanvang worden geboekt. In overleg kan hiervan afgeweken worden. (denk aan last minute boekingen) Gadgets Gekochte gadgets (in de webshop) van de het merk “Hunebed Highway (look and feel) worden na bestelling en betaling binnen 24 uur door Ideeboys bezorgd bij de receptie van het verblijf van de koper(s). Op naam /legitimatie kunnen de gadgets worden afgehaald. Wijzigingen Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hunebedhighwayexpress.nl op deze pagina.